Geoportal Wręczyca Wielka - kłobucki - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wręczyca Wielka - kłobucki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wręczyca Wielka - kłobucki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wręczyca Wielka

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wręczycy Wielkiej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wręczycy Wielkiej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wręczyca Wielka

Sprawdź MPZP Wręczyca Wielka dla dowolnej działki w Wręczycy Wielkiej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XII/115/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)
  Numer uchwały: XII/115/19
  Data uchwalenia: 2019-10-25
 • Uchwała nr XII/116/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Grodzisko i Pierzchno (plan nr 9/18)
  Numer uchwały: XII/116/19
  Data uchwalenia: 2019-10-25
 • Uchwała nr IV/50/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach: Piła Druga, Klepaczka, Długi Kąt, Borowe i Puszczew (plan nr 7/18)
  Numer uchwały: IV/50/19
  Data uchwalenia: 2019-02-26
 • Uchwała nr IV/52/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Kalej i Szarlejka (plan nr 10/18)
  Numer uchwały: IV/52/19
  Data uchwalenia: 2019-02-26
 • Uchwała nr IV/48/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Klepaczka, Długi Kąt, Nowiny i Puszczew (plan nr 4/18)
  Numer uchwały: IV/48/19
  Data uchwalenia: 2019-02-26
 • Uchwała nr IV/51/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowości Wręczyca Wielka (plan nr 8/18)
  Numer uchwały: IV/51/19
  Data uchwalenia: 2019-02-26

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Wręczyca Wielka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: