Geoportal Wymiarki - żagański - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wymiarki - żagański

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wymiarki - żagański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wymiarki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Wymiarkach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Wymiarkach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wymiarki

Sprawdź MPZP Wymiarki dla dowolnej działki w Wymiarkach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XXVI/196/2002 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wymiarki, obejmującej tereny położone w granicach wsi: 1. Wymiarki, 2. Lubieszów, 3. Lutynka, 4. Witoszyn
    Numer uchwały: XXVI/196/2002
    Data uchwalenia: 2002-08-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Żary, MPZP Gozdnica, MPZP Przewóz
Przejdź na nowy: Geoportal Wymiarki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: