Pozwolenia na budowę Wodzierady - łaski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Wodzieradach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Wodzieradów. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Wodzieradach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Wodzieradów

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Wodzieradach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wiaty edukacyjnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.259.2021.JO76
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.250.2021.JO73
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz gazową z naziemnym zbiornikiem gazu płynnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.212.2021.JO61
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjam
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.202.2021.AC59
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: elektroenergetyczną, wodociogową i kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.195.2021.SD26
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na gaz płynny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.175.2021.JO51
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.169.2021.AC51
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami zewnętrznymi: wodociągową, elektroenergetyczną, kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz gazową wraz ze zbiornikiem na gaz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.166.2021.SD18
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, elektroenergetyczną i wodociągową -
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.128.2021.SD6
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, elektroenergetyczną i gazową ze zbiornikiem LPG
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.119.2021.SD4
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Łask, ul. Południowa 1, 98-100 Łask
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Wodzierady

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: