Geoportal Zalesie - bialski - Pozwolenia na budowę Zalesie - bialski

Pozwolenia na budowę Zalesie - bialski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Zalesiu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Zalesia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Zalesiu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Zalesia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Zalesiu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana decyzji -farma fotowoltaiczna elektrownia o mocy ,9996 MW
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.296.2021.BWZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  Status: Decyzja pozytywna
 • nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.196.2021.PN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji -farma fotowoltaiczna (elektrownia o mocy 1980 kW wraz z przyłączem kablowym SN-15kV)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.147.2021.BWZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  Status: Decyzja pozytywna
 • hala namiotowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.104.2021.AS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na magazyn nawozów wieloskładnikowych na działce nr 972/1, obręb ewidencyjny Wólka Dobryńska, gmina Zalesie
  Nr wniosku/zgłoszenia: 36205/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek magazynowy na sprzety rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.71.2021.PA
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku biurowo - socjalno - garażowego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr 961, obręb ewidencyjny 0019 Wólka Dobryńska, gmina Zalesie
  Nr wniosku/zgłoszenia: 20858/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznych linii zasilających i oświetlenie terenu na działce nr 961, obręb ewidencyjny 0019 Wólka Dobryńska, gmina Zalesie
  Nr wniosku/zgłoszenia: 22172/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Lubelski, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
  Status: Decyzja pozytywna
 • instalacja gazowa do budynku usługow-handlowego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.17.2021.PN
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  Status: Decyzja pozytywna
 • sieć wodociągowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.777.2020.BWZ
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zalesie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: