Obszary chronione Zalesie - bialski

Ochrona przyrody w Zalesiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zalesiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Zalesia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zalesia

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 1462.0 ha
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina: 62.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Krzny: 203.0 ha
 • Dobryń: 88.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 8.8 ha
 • : 8.4 ha
 • : 8.0 ha
 • : 5.2 ha
 • : 4.1 ha
 • : 1.8 ha
rezerwat
 • Dobryń: 88.0 ha
 • Czapli Stóg: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zalesie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: