Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zalesie - bialski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Zalesie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Zalesiu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Zalesiu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Zalesie

Sprawdź MPZP Zalesie dla dowolnej działki w Zalesiu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr III/16/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalesie dla realizacji farmy wiatrowej na terenie obrębów ewidencyjnych Berezówka, Nowosiółki, Dereczanka, Kijowiec Kolonia oraz Kijowiec.
    Numer uchwały: III/16/15
    Data uchwalenia: 2015-03-18
  • UCHWAŁA Nr XXIV/152/2002 RADY GMINY ZALESIE z dnia 6 września 2002 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zalesie.
    Numer uchwały: XXIV/152/02
    Data uchwalenia: 2002-09-06

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Zalesie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: