Geoportal Zaleszany - stalowowolski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zaleszany - stalowowolski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zaleszany - stalowowolski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Zaleszany

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Zaleszanach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Zaleszanach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Zaleszany

Sprawdź MPZP Zaleszany dla dowolnej działki w Zaleszanach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLVII/581/2022 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Zaleszany - część I "Topolowa"
  Numer uchwały: XLVII/581/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-23
 • Uchwała nr XXXV/424/2021 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usługowego w rejonie lotniska sportowego w Turbi.
  Numer uchwały: XXXV/424/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • Uchwała nr XXXV/425/2021 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Obojna – część I „Magnolia”
  Numer uchwały: XXXV/425/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • Uchwała nr XXXV/423/2021 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu mieszkaniowego położonego w Turbi
  Numer uchwały: XXXV/423/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-29
 • UCHWAŁA Nr XII/140/08 RADY GMINY W ZALESZANACH z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pilchów, Kępie Zaleszańskie, Dzierdziówka, Motycze Szlacheckie, Turbia i Zbydniów na obszarze Gminy Zaleszany
  Numer uchwały: XII/140/2008
  Data uchwalenia: 2008-02-19
 • UCHWAŁA Nr V/64/07 RADY GMINY ZALESZANY z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo - produkcyjnych w miejscowości Obojna - Turbia "Na Ferencowym", Gmina Zaleszany
  Numer uchwały: V/64/2007
  Data uchwalenia: 2007-04-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Zaleszany

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: