Geoportal Zduńska Wola - zduńskowolski - Pozwolenia na budowę Zduńska Wola - zduńskowolski

Pozwolenia na budowę Zduńska Wola - zduńskowolski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Zduńska Wola

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Zduńska Wola. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Zduńska Wola. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Zduńska Wola

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Zduńska Wola. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • bud. mieszk. jednor., wlz, przydom. oczyszcz. ścieków, zew. instal. wody
  Nr wniosku/zgłoszenia: 384
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • bud. mieszk. jednor., instal. elektr.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 363
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • bud.mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną (wewn.instal.energet.,wodociągową), przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem z instal.kanalizacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 346
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu ziemnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 347
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji doziemnej oraz wewnętrznej gazu ziemnego n/c
  Nr wniosku/zgłoszenia: 341
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji doziemnej oraz wewnętrznej gazu ziemnego n/c
  Nr wniosku/zgłoszenia: 338
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji doziemnej oraz wewnętrznej gazu ziemnego n/c
  Nr wniosku/zgłoszenia: 340
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • bud.mieszkalny jednorodzi., zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, instal.wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
  Nr wniosku/zgłoszenia: 333
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • pozwolenie zamienne - budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: 332
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna
 • bud.mieszkalny jednorodz. w ramach zabudowy zagrodowej, zewn.instal.energetyczna i gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: 329
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zduńska Wola

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: