Geoportal Zębowice - oleski - Obszary chronione Zębowice - oleski

Obszary chronione Zębowice - oleski

Ochrona przyrody w Zębowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zębowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Zębowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zębowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 9576.0 ha
użytek ekologiczny
  • Knieja: 2.7 ha
  • Łąka przy pomnikach przyrody: 1.4 ha
  • Wodopój: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dobrodzień, Ochrona przyrody Turawa, Ochrona przyrody Lasowice Wielkie
Przejdź na nowy: Geoportal Zębowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: