Obszary chronione Dobrodzień - Dobrodzień

Ochrona przyrody w Dobrodzieniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dobrodzieniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Dobrodzienia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dobrodzienia

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 0.72 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Małej Panwi: 70.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stawy Pluderskie nr 2 i 3: 15.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Kocia Góra: 21.0 ha
  • Nad Bziniczką: 0.07 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kolonowskie, Ochrona przyrody Zębowice
Przejdź na nowy: Geoportal Dobrodzień

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: