Obszary chronione Żegocina - bocheński

Ochrona przyrody w Żegocinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Żegocinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Żegociny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Żegociny

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego: 619.0 ha
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu:
park krajobrazowy
  • Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy: 0.06 ha
rezerwat
  • Kamionna: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żegocina

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: