Obszary chronione Limanowa - limanowski

Ochrona przyrody w gminie Limanowa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Limanowa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Limanowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Limanowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 7026.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego: 0.05 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego: 824.0 ha
  • Łososina: 41.0 ha
rezerwat
  • Kostrza: 4.4 ha
  • Kamionna: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Limanowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: