Obszary chronione Złotoryja - złotoryjski

Ochrona przyrody w gminie Złotoryja

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Złotoryja? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Złotoryja, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Złotoryja

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Chełmy: 1121.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry i Pogórze Kaczawskie: 1796.0 ha
użytek ekologiczny
  • Lena: 13.0 ha
rezerwat
  • Wilcza Góra: 1.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Złotoryja

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: