Geoportal Miłkowice - legnicki - Obszary chronione Miłkowice - legnicki

Obszary chronione Miłkowice - legnicki

Ochrona przyrody w Miłkowicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Miłkowicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Miłkowic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Miłkowic

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Czarnej Wody: 0.21 ha
użytek ekologiczny
  • Torfowisko w okolicach Miłkowic: 3.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pątnów Legnicki: 0.44 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Miłkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: