Obszary chronione Żołynia - łańcucki

Ochrona przyrody w Żołyni

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Żołyni? Sprawdź aktualne statystyki dla Żołyni, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Żołyni

obszar chronionego krajobrazu
  • Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 905.0 ha
  • Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu: 221.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Biały Ług": 5.6 ha
  • "Pniaki": 5.2 ha
  • "Wodnik": 4.5 ha
  • "Gajówka": 2.4 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Rajszula: 53.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żołynia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: