Obszary chronione Leżajsk - leżajski

Ochrona przyrody w gminie Leżajsk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Leżajsk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Leżajsk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Leżajsk

obszar chronionego krajobrazu
 • Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu: 6671.0 ha
 • Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1986.0 ha
 • Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 129.0 ha
 • Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Lasy Leżajskie: 1300.0 ha
 • Dolina Dolnego Sanu: 572.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.0 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.44 ha
 • Żakówka: 0.34 ha
 • : 0.16 ha
rezerwat
 • Suchy Łuk: 9.9 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Leżajsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: