Pozwolenia na budowę Przecław - Przecław

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Przecław

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Przecław. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Przecław. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Przecław

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Przecław. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z pięcioma przyłączami do punktów redukcyjno-pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr 1180/1, 1181/1, 1181/2, 1182, 1183/5, 1183/4, 1183/3, 1179, 1178, 1154/5, 1154/2, 1154/9, 1186, 1187/5, 1187/6, 1187/7, 1187/8, 1185/4, 1184, 450/1, 449
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.472.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa wew. instalacji gazowej wraz z podziemnym odcinkiem instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dz. nr 803/2, obręb 0063 Dobrynin, dz. nr 38/4, obręb 0061 Biały Bór
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.395.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zwew. Instalacjami w tym gazową, przyłączem kanalizacyjnym ze zbiornikiem bezodpływowym, przyłączem wodociągowym, zew. instalacją elektryczną i gazową, dz. nr 35/5, 36/5, 37/6, 35/2, 36/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.424.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Aneks - do projektu budowlanego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie istotnego osdtąpienia od projektu budowlanego dot.: zmiany projektu zagosp. działki w zakresie zmiany usytuowania budynku garażowego, zmiany ustaleń decyzji o warunkach zab./ art. 36a ust. 5 pkt 1 i 5 Prawa Budowlanego, dz. nr 239/1
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.425.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, w tym instalacjami wew.: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazową, elektryczną i wentylacją a także przyłączami, dz. nr 139/31
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.418.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do punktów redukcyjno-pomiarowego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dz. nr 272, 270, 244/1, 1319/1, 243/1, 1420, 239/2, 239/1, 238
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.374.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku biurowego wraz z niebędną infrastrukturą oraz instalacjami wew., budowa sieci gazowej śr/c, rozbiórka odcinka powietrznej linii nN oraz budowa podziemnej linii kablowej nN, dz. nr 1572/3, 1572/7
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.400.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zedwnętrznej i wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, dz. nr 500
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.389.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnyn, dz. nr 422/2
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.387.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnyn, dz. nr 426
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.388.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Mielec, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Dębica, Pozwolenia na budowę Żyraków
Przejdź na nowy: Geoportal Przecław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: