Geoportal Żytno - radomszczański - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żytno - radomszczański

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żytno - radomszczański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Żytno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Żytnie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Żytnie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Żytno

Sprawdź MPZP Żytno dla dowolnej działki w Żytnie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA NR XXVIII/164/2001 RADY GMINY W ŻYTNIE z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Żytno, dot. wsi: Żytno, Bugaj, Rędziny, Silnica, Polichno, Borzykowa, Borzykówka, Grodzisko, Pierzaki, Pukarzów, Silniczka, Łazów-Ferdynandów, Kozie Pole, Maluszyn, Mosty, Ciężkowiczki, Sudzin, Sudzinek.
    Numer uchwały: XXVIII/164/2001
    Data uchwalenia: 2001-10-15
  • Zmiana fragmentów MPZP we wsiach: Pławidła, Będziny, Mała Wieś, Borzykowa, grodzisko, Łazów, Ciężkowiczki, Pierzaki z dn. 1997-03-19
    Numer uchwały: XXIII/103/97
    Data uchwalenia: 1997-03-19

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Żytno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: