Obszary chronione Gubin

Ochrona przyrody w Gubinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gubinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Gubina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gubina

obszar chronionego krajobrazu
 • Gubińskie Mokradła: 298.0 ha
użytek ekologiczny
 • Skarpa moreny czołowej, wąwóz zielony: 2.5 ha
 • Skarpa moreny czołowej: 2.0 ha
 • Skarpa moreny czołowej: 2.0 ha
 • Skarpa moreny czołowej: 1.8 ha
 • Skarpa moreny czołowej: 1.5 ha
 • Skarpa moreny czołowej: 1.4 ha
 • Skarpa moreny czołowej z placem B.Chrobrego: 1.3 ha
 • Skarpa moreny czołowej – bez nazwy: 0.96 ha
 • Skarpa moreny czołowej: 0.45 ha
rezerwat
 • Gubińskie Mokradła: 100.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gubin
Przejdź na nowy: Geoportal Gubin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: