Obszary chronione Jasień - Jasień

Ochrona przyrody w gminie Jasień

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Jasień? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Jasień, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Jasień

obszar chronionego krajobrazu
  • Wschodnie okolice Lubska: 4721.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Lubszy: 381.0 ha
  • Lubski Łęg Śnieżycowy: 0.51 ha
użytek ekologiczny
  • TORFOWISKO GUZÓW: 87.0 ha
  • BAGNA JASIEŃSKIE: 14.0 ha
  • RABATY: 5.1 ha
  • KANAŁY: 3.0 ha
  • BAGIENKO: 1.1 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Żary

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: