Obszary chronione Żary - żarski

Ochrona przyrody w gminie Żary

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Żary? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Żary, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Żary

obszar chronionego krajobrazu
  • Bory Bogumiłowskie: 4389.0 ha
  • Las Żarski: 2101.0 ha
  • Wschodnie okolice Lubska: 185.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Las Żarski: 1046.0 ha
  • Dolina Lubszy: 203.0 ha
  • Skroda: 150.0 ha
użytek ekologiczny
  • KATARZYNA: 7.4 ha
  • STARY PARK: 4.3 ha
  • TORFOWISKO WEŁNIANKA: 1.8 ha
  • STARY STAW: 1.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Żary

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: