Geoportal Jastrzębie-Zdrój - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jastrzębie-Zdrój

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jastrzębie-Zdrój

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jastrzębie-Zdrój

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Jastrzębiu-Zdroju i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Jastrzębiu-Zdroju, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jastrzębie-Zdrój

Sprawdź MPZP Jastrzębie-Zdrój dla dowolnej działki w Jastrzębiu-Zdroju. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr III.37.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XLV/918/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 89, poz. 2499 z dnia 1 sierpnia 2006 r.
  Numer uchwały: III.37.2021
  Data uchwalenia: 2021-03-25
 • Uchwała nr II.21.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą Okopową w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem P98
  Numer uchwały: II.21.2021
  Data uchwalenia: 2021-02-25
 • Uchwała nr XV.144.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXI/237/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 31, poz. 678 z dnia 21 lutego 2008 r.
  Numer uchwały: XV.144.2020
  Data uchwalenia: 2020-12-08
 • Uchwała nr XV.145.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdró jNr XII/128/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 159, poz. 2977 z dnia 24 września 2007 r.
  Numer uchwały: XV.145.2020
  Data uchwalenia: 2020-12-08
 • Uchwała nr I.7.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz99
  Numer uchwały: I.7.2020
  Data uchwalenia: 2020-01-30
 • Uchwała nr I.8.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Libowiec w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz101
  Numer uchwały: I.8.2020
  Data uchwalenia: 2020-01-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: