Obszary chronione Jaworzno

Ochrona przyrody w Jaworznie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jaworznie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jaworzna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jaworzna

obszar chronionego krajobrazu
 • Dobra-Wilkoszyn: 320.0 ha
użytek ekologiczny
 • Chomik europejski: 229.0 ha
 • Łąki w Ciężkowicach: 20.0 ha
 • Zakola Białej Przemszy: 18.0 ha
 • Remiza Leśna Bucze: 11.0 ha
 • Góra Wielkanoc: 5.9 ha
 • Śródleśne Łąki w Starych Maczkach:
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Łąki w Jaworznie: 36.0 ha
rezerwat
 • Dolina Żabnika - otulina: 218.0 ha
 • Dolina Żabnika: 48.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Uroczysko Sadowa Góra: 47.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jaworzno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: