Geoportal Sosnowiec - Obszary chronione Sosnowiec

Obszary chronione Sosnowiec

Ochrona przyrody w Sosnowcu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sosnowcu? Sprawdź aktualne statystyki dla Sosnowca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sosnowca

użytek ekologiczny
  • Śródleśne Łąki w Starych Maczkach: 31.0 ha
  • Torfowisko Bory: 6.5 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Torfowisko Sosnowiec-Bory: 2.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Szopienice-Borki: 0.69 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sosnowiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: