Obszary chronione Jelcz-Laskowice - Jelcz-Laskowice

Ochrona przyrody w gminie Jelcz-Laskowice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Jelcz-Laskowice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Jelcz-Laskowice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Jelcz-Laskowice

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grądy w Dolinie Odry: 1304.0 ha
  • Lasy Grędzińskie: 243.0 ha
  • Dąbrowy Janikowskie: 16.0 ha
  • Lasy Barucickie: 14.0 ha
rezerwat
  • Łacha Jelcz: 60.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Grądy Odrzańskie: 1352.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Czernica, Ochrona przyrody Oława
Przejdź na nowy: Geoportal Jelcz-Laskowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: