Obszary chronione Oława - oławski

Ochrona przyrody w gminie Oława

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Oława? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Oława, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Oława

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Grądy w Dolinie Odry: 3475.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stanowisko występowania zimowita jesiennego: 1.4 ha
rezerwat
  • Zwierzyniec: 8.8 ha
  • Kanigóra: 5.5 ha
  • Grodzisko Ryczyńskie: 1.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Grądy Odrzańskie: 5640.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Oława

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: