Geoportal Jelenia Góra - Obszary chronione Jelenia Góra

Obszary chronione Jelenia Góra

Ochrona przyrody w Jeleniej Górze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jeleniej Górze? Sprawdź aktualne statystyki dla Jeleniej Góry, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jeleniej Góry

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Doliny Bobru: 472.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Karkonosze: 2481.0 ha
  • Stawy Sobieszowskie: 160.0 ha
  • Źródła Pijawnika: 91.0 ha
park narodowy
  • Karkonoski Park Narodowy: 1714.0 ha
  • Karkonoski Park Narodowy - otulina: 853.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Karkonosze: 2481.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jelenia Góra

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: