Obszary chronione Stara Kamienica - jeleniogórski

Ochrona przyrody w Starej Kamienicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Starej Kamienicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Starej Kamienicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Starej Kamienicy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Doliny Bobru: 812.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łąki Gór i Pogórza Izerskiego: 1629.0 ha
  • Ostoja nad Bobrem: 159.0 ha
  • Torfowiska Gór Izerskich:
rezerwat
  • Krokusy w Górzyńcu: 3.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Izerskie: 4614.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stara Kamienica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: