Obszary chronione Józefów - Józefów

Ochrona przyrody w gminie Józefów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Józefów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Józefów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Józefów

park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina: 7770.0 ha
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina: 5622.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej: 3597.0 ha
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy: 256.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Puszczy Solskiej: 1418.0 ha
 • Roztocze Środkowe: 182.0 ha
park narodowy
 • Roztoczański Park Narodowy: 183.0 ha
rezerwat
 • Czartowe Pole: 16.0 ha
 • Szum: 0.03 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Roztocze: 8836.0 ha
 • Puszcza Solska: 3809.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Susiec
Przejdź na nowy: Geoportal Józefów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: