Geoportal Susiec - tomaszowski - Obszary chronione Susiec - tomaszowski

Obszary chronione Susiec - tomaszowski

Ochrona przyrody w Suścu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Suścu? Sprawdź aktualne statystyki dla Suśca, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Suśca

obszar chronionego krajobrazu
 • Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie): 0.02 ha
park krajobrazowy
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina: 9561.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina: 9405.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej: 8738.0 ha
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy: 660.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Puszczy Solskiej: 3708.0 ha
 • Zarośle: 4.1 ha
użytek ekologiczny
 • Nad Tanwią:
rezerwat
 • Czartowe Pole: 64.0 ha
 • Nad Tanwią: 53.0 ha
 • Nowiny: 3.8 ha
 • Bukowy Las: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Roztocze: 10312.0 ha
 • Puszcza Solska: 8535.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Susiec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: