Geoportal Kęty - Kęty - Pozwolenia na budowę Kęty - Kęty

Pozwolenia na budowę Kęty - Kęty

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kęty

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kęty. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kęty. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kęty

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kęty. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0124/K/WAB.6740.1.82.2021.K.AWK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa i rozbiórka wewnętrznej instalacji gazu ziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0026/K/2021/WAB.6743.1.26.2021.K.AWK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-08
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu indywidualnego z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną i gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0122/K/2021/WAB.6740.1.80.2021.K.DS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa sieci gazowej śr/pr na odcinku od stacji gazowej Nowa Wieś przy ul. M.M. Kolbe w Nowej Wsi do ul. Karolina w Malcu wraz z przepięciem istniejących sieci gazowych - Etap II
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0140/K/2020/WAB.6743.1.140.2020.K
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-23
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim,
  Status: Brak sprzeciwu
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami oraz zbiornika na ścieki sanitarne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0893/O/WAB.6740.1.560.2020.MK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Oświęcim, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 445 WI-XI.7843.17.16.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • sieć elektroenergetyczna nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: 451 WI-XI.7843.17.15.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Przebudowa sieci gazowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4663 WI-XI.7840.17.13.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka i budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4656 WI-XI.7840.17.12.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej przesyłowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 4615 WI-XI.7840.17.6.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kęty

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: