Geoportal Kęty - Kęty - Obszary chronione Kęty - Kęty

Obszary chronione Kęty - Kęty

Ochrona przyrody w gminie Kęty

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kęty? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kęty, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kęty

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Soła: 311.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Soły: 1280.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Wilamowice, Ochrona przyrody Kozy, Ochrona przyrody Porąbka
Przejdź na nowy: Geoportal Kęty

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: