Geoportal Kęty - Kęty - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kęty - Kęty

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kęty - Kęty

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kęty

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kęty i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Kęty, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kęty

Sprawdź MPZP Kęty dla dowolnej działki w gminie Kęty. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
  Numer uchwały: XLIV/442/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-24
 • Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
  Numer uchwały: IX/68/2015
  Data uchwalenia: 2015-06-17
 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty w zakresie przeznaczenia części jednostki strukturalnej J49R w Nowej Wsi i L47/26RP w Bielanach to akt prawa miejscowego przyjęty Uchwałą nr IX/65/2003 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 271, poz. 3119 z dnia 5 września 2003 r.), określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały). Zbiór stanowi papierowa wersja załącznika do uchwały o powierzchni 23,0 ha. Zbiór wpisuje się w następujący temat danych przestrzennych INSPIRE: Załącznik III, temat 4 - Zagospodarowanie przestrzenne.
  Numer uchwały: IX/65/2003
  Data uchwalenia: 2003-06-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Wilamowice, MPZP Kozy, MPZP Porąbka
Przejdź na nowy: Geoportal Kęty

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: