Pozwolenia na budowę Kleszczele - Kleszczele

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kleszczele

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kleszczele. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kleszczele. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kleszczele

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kleszczele. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa linii kablowych SN-15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.94.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4kV oraz SN 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa na odc. G-H podziemnej linii elektroenergetycznej SN 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.81.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę nr 39/19- montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy do 1000 kW, instalacja kablowa doziemna, kontenerowa stacja transformatorowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa na odcinku J-K-L podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.37.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji nr 52/18 (AB.6740.37.2018) z dnia 20.03.2018r. dot. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie zmiany zagospodarowania terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa na odcinku H-I podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego, zbiornika na gaz płynny o poj. 2700 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej na gaz propan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700 dm3 na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek handlowo - usługowy
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kleszczele

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: