Pozwolenia na budowę Kleszczele - Kleszczele

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Kleszczele

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Kleszczele. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Kleszczele. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Kleszczele w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Kleszczele dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Kleszczele wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Kleszczele

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Kleszczele. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa - odbudowa zbiornika małej retencji w Nadleśnictwie Bielsk - zbiornik wodny w Kleszczelach, na działkach o nr ewid.: 620/1 i 784/1 - obręb 0005 Kleszczele, gm. Kleszczele, pow. hajnowski.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-I.7840.3.12.2019.KS
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: odbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmainą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.199.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.198.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.147.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 11 DJP wraz z budową zamkniętego zbiornika na płynne odchody zwierzęce w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.149.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.15.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę nr 147/17 z dnia 26.06.2017 r.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.86.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-25
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20 kV, słupów SN 20 kV, złącz kablowych SN 20 kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, linii kablowych i napowietrznych nN 0,4 kV , słupów nN 0,4 kV oraz złącza kablowego nN 0,4 kV.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.59.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wznowienie robót budowlanych przy budynku mieszkalnym w istniejącej zabudowie zagrodowej oraz budowa przyłącza wodociągowego i podziemnej instalacji elektroenergetycznej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.36.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa farmy fotowoltaicznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.36.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-02-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Czeremcha