Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kleszczele - Kleszczele

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kleszczele

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kleszczele i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Kleszczele, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kleszczele

Sprawdź MPZP Kleszczele dla dowolnej działki w gminie Kleszczele. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XIV/140/04 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wokół zbiornika wodnego Repczyce, w gminie Kleszczele, pow. hajnowski, woj. podlaskie.
    Numer uchwały: XIV/140/04
    Data uchwalenia: 2004-12-16
  • UCHWAŁA Nr XIV/142/04 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonej na działkach Nr ew. 2778/2 i 2787/3 w Kleszczelach, pow. hajnowski, woj. podlaskie.
    Numer uchwały: XIV/142/04
    Data uchwalenia: 2004-12-16

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kleszczele

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: