Geoportal Kleszczele - Kleszczele - Obszary chronione Kleszczele - Kleszczele

Obszary chronione Kleszczele - Kleszczele

Ochrona przyrody w gminie Kleszczele

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kleszczele? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kleszczele, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kleszczele

obszar chronionego krajobrazu
  • Puszcza Białowieska: 3053.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jelonka: 1074.0 ha
  • Ostoja w Dolinie Górnego Nurca: 1064.0 ha
  • Puszcza Białowieska: 0.02 ha
rezerwat
  • Jelonka: 227.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Górnego Nurca: 1677.0 ha
  • Puszcza Białowieska: 0.02 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kleszczele

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: