Geoportal Kluczbork - Kluczbork - Obszary chronione Kluczbork - Kluczbork

Obszary chronione Kluczbork - Kluczbork

Ochrona przyrody w gminie Kluczbork

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kluczbork? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kluczbork, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kluczbork

obszar chronionego krajobrazu
  • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 3066.0 ha
park krajobrazowy
  • Stobrawski Park Krajobrazowy: 1913.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą: 239.0 ha
użytek ekologiczny
  • Torfowisko: 0.04 ha
rezerwat
  • Bażany: 22.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lasowice Wielkie
Przejdź na nowy: Geoportal Kluczbork

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: