Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kluczbork - Kluczbork

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kluczbork

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kluczbork i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Kluczbork, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kluczbork

Sprawdź MPZP Kluczbork dla dowolnej działki w gminie Kluczbork. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXVII/411/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie wsi Ligota Zamecka i Ligota Górna, część południowa
  Numer uchwały: XXVII/411/20
  Data uchwalenia: 2020-12-21
 • Uchwała Nr XVIII/314/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka – część północna
  Numer uchwały: XVIII/314/20
  Data uchwalenia: 2020-04-15
 • Uchwała Nr LIV/531/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa
  Numer uchwały: LVI/531/18
  Data uchwalenia: 2018-09-27
 • Uchwała Nr LI/504/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bogacica
  Numer uchwały: LI/504/18
  Data uchwalenia: 2018-06-28
 • Uchwała Nr XLIII/423/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Bażany
  Numer uchwały: XLIII/423/17
  Data uchwalenia: 2017-12-21
 • Uchwała Nr XLII/415/17 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka w rejonie ul. Pułaskiego
  Numer uchwały: XLII/415/17
  Data uchwalenia: 2017-11-23

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Lasowice Wielkie
Przejdź na nowy: Geoportal Kluczbork

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: