Obszary chronione Konstancin-Jeziorna - Konstancin-Jeziorna

Ochrona przyrody w gminie Konstancin-Jeziorna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Konstancin-Jeziorna? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Konstancin-Jeziorna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

obszar chronionego krajobrazu
 • Warszawski: 3662.0 ha
park krajobrazowy
 • Chojnowski Park Krajobrazowy - otulina: 873.0 ha
 • Chojnowski Park Krajobrazowy: 791.0 ha
rezerwat
 • Wyspy Świderskie: 288.0 ha
 • Wyspy Zawadowskie: 205.0 ha
 • Łęgi Oborskie - w weryfikacji: 53.0 ha
 • Obory- w weryfikacji: 44.0 ha
 • Olszyna Łyczyńska- w weryfikacji: 27.0 ha
 • Skarpa Oborska - w weryfikacji: 3.3 ha
 • Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 700.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: