Obszary chronione Warszawa

Ochrona przyrody w Warszawie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Warszawie? Sprawdź aktualne statystyki dla Warszawy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Warszawy

obszar chronionego krajobrazu
 • Warszawski: 11326.0 ha
park krajobrazowy
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 2577.0 ha
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 1539.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Las Bielański: 130.0 ha
 • Las Jana III Sobieskiego: 115.0 ha
 • Las Natoliński: 104.0 ha
 • Kampinoska Dolina Wisły: 101.0 ha
 • Poligon Rembertów: 16.0 ha
 • Puszcza Kampinoska: 0.11 ha
użytek ekologiczny
 • Przy Lesie Młocińskim - użytek 620: 4.5 ha
 • Jeziorko Imielińskie - użytek 623: 3.9 ha
 • Powsinek - użytek 622: 2.2 ha
 • Powsin - użytek 621: 1.7 ha
 • Janusza Kusocińskiego - użytek 625: 0.72 ha
 • Czesława Łaszka - użytek 624: 0.67 ha
park narodowy
 • Kampinoski Park Narodowy - otulina: 1253.0 ha
 • Kampinoski Park Narodowy: 0.01 ha
rezerwat
 • Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego: 918.0 ha
 • Las Natoliński - otulina: 392.0 ha
 • Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego - otulina: 269.0 ha
 • Morysin - otulina: 250.0 ha
 • Jeziorko Czerniakowskie - otulina: 185.0 ha
 • Wyspy Zawadowskie: 172.0 ha
 • Skarpa Ursynowska - otulina: 135.0 ha
 • Las Bielański: 130.0 ha
 • Olszynka Grochowska - otulina: 123.0 ha
 • Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego: 114.0 ha
 • Las Natoliński: 104.0 ha
 • Ławice Kiełpińskie: 88.0 ha
 • Kawęczyn: 70.0 ha
 • Olszynka Grochowska: 59.0 ha
 • Morysin: 53.0 ha
 • Jeziorko Czerniakowskie: 48.0 ha
 • Skarpa Ursynowska: 21.0 ha
 • Bagno Jacka: 17.0 ha
 • Łosiowe Błota - otulina:
 • Łęgi Czarnej Strugi:
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Zakole Wawerskie: 56.0 ha
 • Arkadia: 14.0 ha
 • Dęby Młocińskie: 9.3 ha
 • Olszyna: 2.6 ha
 • Park SGGW: 1.7 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 2349.0 ha
 • Puszcza Kampinoska: 0.11 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Warszawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: