Geoportal Kórnik - Kórnik - Obszary chronione Kórnik - Kórnik

Obszary chronione Kórnik - Kórnik

Ochrona przyrody w gminie Kórnik

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kórnik? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kórnik, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kórnik

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik: 7889.0 ha
park krajobrazowy
  • Rogaliński Park Krajobrazowy: 355.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rogalińska Dolina Warty: 360.0 ha
  • Dolina Średzkiej Strugi: 189.0 ha
użytek ekologiczny
  • Szuwary Gądeckie: 13.0 ha
rezerwat
  • Czmoń: 0.09 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Rogalińska: 360.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Zaniemyśl
Przejdź na nowy: Geoportal Kórnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: