Geoportal Koronowo - Koronowo - Obszary chronione Koronowo - Koronowo

Obszary chronione Koronowo - Koronowo

Ochrona przyrody w gminie Koronowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Koronowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Koronowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Koronowo

obszar chronionego krajobrazu
 • Zalewu Koronowskiego: 14736.0 ha
 • Rynny Jezior Byszewskich: 1118.0 ha
 • Doliny rzeki Sępolenki: 248.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Głusza": 154.0 ha
 • : 28.0 ha
 • : 8.1 ha
 • : 7.5 ha
 • : 5.9 ha
 • : 5.9 ha
 • : 5.0 ha
 • : 4.1 ha
 • : 4.0 ha
 • : 3.9 ha
 • : 3.7 ha
 • : 3.3 ha
 • : 3.1 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.5 ha
 • : 2.4 ha
 • : 2.2 ha
 • : 2.1 ha
 • : 2.0 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.7 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.9 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.87 ha
 • : 0.86 ha
 • : 0.84 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.64 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.45 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.22 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.08 ha
rezerwat
 • Bagno Głusza: 167.0 ha
 • Różanna Dęby im. Nadleśniczego Jana Rychlickiego - otulina: 11.0 ha
 • Różanna Dęby im. Nadleśniczego Jana Rychlickiego: 6.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Sicienko
Przejdź na nowy: Geoportal Koronowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: