Obszary chronione Sicienko - bydgoski

Ochrona przyrody w Sicienku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sicienku? Sprawdź aktualne statystyki dla Sicienka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sicienka

obszar chronionego krajobrazu
 • Rynny Jezior Byszewskich: 473.0 ha
 • Zalewu Koronowskiego: 228.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Noteci: 1420.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Rozlewisko Goncarzewy": 6.2 ha
 • : 6.0 ha
 • : 5.5 ha
 • : 1.8 ha
 • : 0.97 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.19 ha
 • : 0.12 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Kruszyn: 73.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 1108.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sicienko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: