Obszary chronione Kostrzyn nad Odrą

Ochrona przyrody w Kostrzynie nad Odrą

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kostrzynie nad Odrą? Sprawdź aktualne statystyki dla Kostrzyna nad Odrą, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kostrzyna nad Odrą

obszar chronionego krajobrazu
  • A Dębno-Gorzów:
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy "Ujście Warty": 1116.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ujście Warty: 955.0 ha
  • Dolna Odra: 0.39 ha
park narodowy
  • Park Narodowy "Ujście Warty" - otulina: 349.0 ha
  • Park Narodowy "Ujście Warty": 50.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ujście Warty: 955.0 ha
  • Dolina Dolnej Odry: 0.39 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Górzyca, Ochrona przyrody Słońsk, Ochrona przyrody Boleszkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Górzyca