Obszary chronione Słońsk - sulęciński

Ochrona przyrody w Słońsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Słońsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Słońska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Słońska

obszar chronionego krajobrazu
 • Ośniańska Rynna z Jeziorem Radachowskim: 2075.0 ha
 • Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty: 204.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy "Ujście Warty": 5583.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ujście Warty: 10630.0 ha
użytek ekologiczny
 • NAD POSTOMIĄ: 0.21 ha
park narodowy
 • Park Narodowy "Ujście Warty": 4536.0 ha
 • Park Narodowy "Ujście Warty" - otulina: 4162.0 ha
rezerwat
 • Dolina Postomii: 65.0 ha
 • Lemierzyce: 3.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Uroczysko Doliny Lenki: 0.19 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ujście Warty: 10630.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Górzyca, Ochrona przyrody Krzeszyce, Ochrona przyrody Kostrzyn nad Odrą
Przejdź na nowy: Geoportal Słońsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: