Geoportal Krasnobród - Krasnobród - Obszary chronione Krasnobród - Krasnobród

Obszary chronione Krasnobród - Krasnobród

Ochrona przyrody w gminie Krasnobród

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Krasnobród? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Krasnobród, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Krasnobród

park krajobrazowy
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy: 6574.0 ha
 • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina: 3934.0 ha
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej - otulina: 39.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Święty Roch: 202.0 ha
 • Sztolnie w Senderkach: 81.0 ha
 • Debry: 0.14 ha
 • Roztocze Środkowe: 0.12 ha
użytek ekologiczny
 • "Belfond": 5.6 ha
 • "Stawy w Tarnawatce":
rezerwat
 • Święty Roch: 202.0 ha
 • Debry: 0.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Roztocze: 11429.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Adamów
Przejdź na nowy: Geoportal Krasnobród

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: