Geoportal Adamów - zamojski - Obszary chronione Adamów - zamojski

Obszary chronione Adamów - zamojski

Ochrona przyrody w Adamowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Adamowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Adamowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Adamowa

park krajobrazowy
  • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy - otulina: 2406.0 ha
  • Krasnobrodzki Park Krajobrazowy: 221.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Lasów Adamowskich: 913.0 ha
  • Roztocze Środkowe: 328.0 ha
  • Debry: 179.0 ha
  • Doliny Łabuńki i Topornicy: 0.02 ha
park narodowy
  • Roztoczański Park Narodowy: 329.0 ha
rezerwat
  • Debry: 179.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Roztocze: 9190.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Adamów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: