Obszary chronione Krasnystaw

Ochrona przyrody w Krasnymstawie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krasnymstawie? Sprawdź aktualne statystyki dla Krasnegostawu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krasnegostawu

obszar chronionego krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2615.0 ha
park krajobrazowy
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.57 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Izbicki Przełom Wieprza: 205.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Łopiennik Górny, Ochrona przyrody Krasnystaw

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Krasnystaw