Obszary chronione Krasnystaw - krasnostawski

Ochrona przyrody w gminie Krasnystaw

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Krasnystaw? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Krasnystaw, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Krasnystaw

obszar chronionego krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 5126.0 ha
  • Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 75.0 ha
park krajobrazowy
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy - otulina: 1527.0 ha
  • Skierbieszowski Park Krajobrazowy: 242.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Izbicki Przełom Wieprza: 219.0 ha
  • Wodny Dół: 188.0 ha
rezerwat
  • Wodny Dół: 186.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Rejowiec