Pozwolenia na budowę Krzeszowice - Krzeszowice

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Krzeszowice

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Krzeszowice. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Krzeszowice. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Krzeszowice

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Krzeszowice. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym w m. Zalas, dz. nr 263, gm. Krzeszowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0570/K/2021/AB.IV.6740.1.402.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa wraz z rozbudową istniejącej sieci wodociągowej na dz. nr 1916/8, 646, 647/1 w m. Tenczynek, gmina Krzeszowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.185.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt:
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budowa wewnętrznych instalacji solarnej, c.o., eklektycznej, wod.-kan. i wentylacji mechanicznej, na dz. nr 1901/1 w m. Tenczynek przy ul. Dąbrowskiego wraz z odcinkiem kanalizacji zewnętrznej, dojściem i dojazdem, wewnętrzną instalacją energii od skrzyni pomiarowej w budynku na dz. nr 1901/1 w m. Tenczynek, gm. Krzeszowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0535/K/2021/AB.IV.6740.1.374.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem na dz. nr 1505/4, 1742/8, 1742/5, 1742/7 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1742//7 w m. Zalas, gmina Krzeszowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.172.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-07
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa obiektu namiotowego będącego uzupełnieniem istniejącego budynku w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – usługa hotelarska związana z wynajem pokoi na czas określony oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego /dojście/ na dz. nr 1539/8 w m. Krzeszowice gm. Krzeszowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0516/K/2021/AB.V.6740.1.126.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 1102/3, 1102/2 w m. Nowa Góra, gmina Krzeszowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.166.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci gazowej dn90mmPE wraz z przyłączami gazu dn25mmPE na dz. nr 1379, 1512/1, 1512/4, 1513/2, 1513/5 do szafek gazowych dla budynków jednorodzinnych na dz. nr 1512/4, 1513/5 w m. Krzeszowice, gmina Krzeszowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.165.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Remont i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z budową wewnętrznych instalacji w budynku: wod-kan, i energii elektrycznej wraz z wewnętrzna instalacją zasilającą energii energetycznej od tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nr 8 do budynku oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego /dojście/ i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe na dz. nr 749/4, 749/3 w m. Krzeszowice obr. Czatkowice gm. Krzeszowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0469/K/2021/AB.IV.6740.1.328.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci gazowej 63mm PE wraz z przyłączem 25mm PE na dz. nr 1093/5, 1093/7, 1093/6 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 1093/6 w m. Wola Filipowska przy ul. Wolskiej gm. Krzeszowice
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.IV.6743.2.152.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Kraków,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka drewnianego budynku na dz. nr 408/3 w m. Wola Filipowska, gm. Krzeszowice.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 0456/K/2021/AB.IV.6741.23.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Kraków, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Jerzmanowice-Przeginia, Pozwolenia na budowę Zabierzów
Przejdź na nowy: Geoportal Krzeszowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: